เส้นทางของเรา

ความยั่งยืน

บลิซ คอนสตรัคชั่น มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความยั่งยืนผ่านโมเดล 5P ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของเราส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกสําหรับ พันธมิตร (partners) ผู้คน (people) โครงการ (projects) แนวทางปฏิบัติ (practices) และ สถานที่ (places)

ลด.

ระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนระบบต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัย อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้แทนพลังงานไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดแทน.

โดยทั่วไปแล้ว ระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current; DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternate Current; AC) จากนั้นจะเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar Rooftop จะนำไปขายหรือใช้แทนไฟฟ้าก็ได้ทั้งนั้น

สะอาด.

Solar Rooftop ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานสีเขียว และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากทำให้ Solar Rooftop มีราคาไม่แพง และมีขั้นตอนการติดตั้งไม่ยุ่งยาก ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด จึงได้ติดตั้งระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกิจการเอง โดยทีมงานมืออาชีพที่เป็นบริษัทฯ ในเครือของกลุ่มบริษัท (ENERGY X)